Czym jest spadek?

W momencie śmierci osoby zaczyna się proces spadkowy, a zgromadzony majątek tej osoby dziedziczą członkowie rodziny lub osoby wskazane w testamencie. Podczas dokonywania formalności spadkowych często towarzyszą duże emocje, a zawiłość prawa nie sprzyja spokojnej atmosferze. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy dobrego adwokata.

Kto jest uprawniony do nabycia spadku?

Nabycie spadku może odbywać się na dwa sposoby – dziedziczenie testamentowe i dziedziczenie ustawowe. Wola zmarłego wyrażona w testamencie ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym i podział majątku będzie w takim wypadku odbywać się zgodnie z zapisami testamentowymi. Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, dziedziczenie odbywa się zgodnie z zapisami o dziedziczeniu ustawowym.

Dziedziczenie testamentowe

Testament jest to forma rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Nazwa testament pochodzi od łacińskiego słowa „testis”, co w języku polskim oznacza „świadek”. W testamencie spadkodawca może obdarzyć swoim majątkiem dowolną osobę lub osoby – z pominięciem nawet najbliższej rodziny oraz wskazać kolejność dziedziczenia, na wypadek gdyby osoba lub osoby powołane do dziedziczenia nie mogły lub nie chciały być spadkobiercami. Należy pamiętać, że aby testament był ważny i nie można go było podważyć, należy prawidłowo go sporządzić. W tym celu należy udać się do dobrego adwokata, który wytłumaczy wszelkie aspekty prawa spadkowego.

Dziedziczenie ustawowe

O dziedziczeniu ustawowym mówimy wtedy, gry spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu albo jest on nieważny. Dziedziczenie ustawowe reguluje Kodeks cywilny. Postępowanie spadkowe przeprowadza się na dwa sposoby. Można udać się do notariusza lub złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Warto dodać, że ów wniosek może złożyć każda osoba należąca do grona spadkobierców, również taka spoza rodziny, która ma w tym interes prawny, np. współwłaściciel.

Postępowanie przed notariuszem wymaga obecności wszystkich osób należących do grona spadkobierców. Muszą oni złożyć zgodne oświadczenie woli o przyjęciu części spadku. Warunkiem koniecznym sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia jest dostarczenie odpowiednich dokumentów, tj. akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo czyli wykazujące kolejność dziedziczenia. Jeśli warunki formalne zostaną spełnione i zaakceptowane przez wszystkich spadkobierców, wtedy notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia i rejestruje go w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Taki dokument jest natychmiast prawomocny.

Postępowanie sądowe wymaga złożenia wniosku do sądu rejonowego odpowiadającego miejscu zamieszkania spadkodawcy (opłata sądowa od wniosku wynosi 100 złotych i 5zł opłaty na Rejestr Spadkowy). Taki wniosek może włożyć każdy, kto ma w tym interes prawny, czyli m.in. spadkobiercy, wierzyciel spadkodawcy, spadkobiercy nieuwzględnieni w testamencie czy osoby uprawnione do zachowku. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać listę wszystkich możliwych spadkobierców wraz z określeniem stopnia ich pokrewieństwa, a do wniosku należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy oraz akty stanu cywilnego spadkobierców (akty urodzenia, akty małżeństwa). W prawidłowym napisaniu wniosku i przygotowaniu potrzebnych dokumentów z pewnością pomoże adwokat. Po rozpoznaniu sprawy Sąd wydaje postanowienie o nabyciu spadku, ustalając wszystkie osoby oraz ich udział w spadku. Postanowienie to podlega ujawnieniu w księgach wieczystych.

Podział spadku

Kiedy dysponujemy prawomocnym postanowieniem o nabyciu spadku lub notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia, następnym krokiem jest podział spadku. Postępowanie dziedziczenia określa tylko procentowy udział w spadku danych spadkobierców, a nie komu przypadnie dom, samochód czy firma. Podobnie jak w przypadku stwierdzenia dziedziczenia spadku, tak podział może odbywać się na dwa sposoby – na drodze umowy lub sądowej. Przy podziale umownym wymagana jest zgoda wszystkich spadkobierców co do sposobu podziału spadku. W przypadku braku zgody choć jednego uczestnika postępowania, wniosek o podział spadku można złożyć jedynie do sądu.

Pomoc prawna – prawo spadkowe

W przypadku prawa spadkowego, które jest rozbudowane, warto skorzystać z pomocy adwokata. Nie tylko zmniejszy to napięcie pojawiające się między spadkobiercami, ale też wyeliminuje potencjalne nieprawidłowości formalne. Skorzystanie z pomocy prawnika zaoszczędzi z pewnością czas utracony na ewentualne uzupełnianie braków we wnioskach czy dokumentach potrzebnych przy sprawie spadkowej. Przy udziale adwokata cały proces przebiegnie z pewnością sprawniej.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej, ani nie jest rozwiązaniem konkretnego problemu prawnego. Każda sprawa ma indywidualny charakter i na jej wynik wpływa wiele czynników. Nawet jeśli zdaje Ci się, że znalazłeś odpowiedź na interesujący Cię temat, skonsultuj się z adwokatem.