Nie. Koszty sądowe, w tym wszelkie opłaty sądowe oraz wydatki na biegłych są pokrywane przez Klientów. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia w imieniu Klienta wniosku do sądu o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części.