Tak. Kancelaria reprezentuje w sądach Klientów przebywających za granicą, głównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Porady prawne udzielane są online, a wszelkie dokumenty są przekazywane drogą elektroniczną i pocztową.