Różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym sprowadzają się do różnic w zakresie szkolenia i historii obu zawodów. Początki adwokatury możemy liczyć nawet od starożytnego Rzymu.

Aktualnie, jedyną realną różnicą pomiędzy adwokatami i radcami prawnymi jest możliwość zatrudnienia radców na umowę o pracę. Radca prawny nie może jednak wtedy brać udziału w sprawach karnych i karnoskarbowych w charakterze obrońcy.

Ostatnią różnicą między adwokatem a radcą prawnym jest kolor togi, zielony – adwokata, niebieski – radcy prawnego.