Tak. Kancelaria prowadzi sprawy Klientów głównie w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim, ale też w sądach na terenie całej Polski.