Głównym przedmiotem działalności Kancelarii są sprawy karne. W szczególności posiadanie narkotyków, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających , wypadki i kolizje drogowe. Zajmujemy się sprawami o odroczenie wykonania kary, przedterminowym warunkowym zwolnieniem i dozorem elektronicznym.

Kancelaria zajmuje się także sprawami cywilnymi. Prowadzimy m.in. sprawy rozwodowe, o podział majątku, alimentacyjne, o ustalenie opieki nad dziećmi, o ustalenie kontaktów z dziećmi i ograniczenie władzy rodzicielskiej.