Co zrobić, gdy rodzic nie płaci alimentów?

Niepłacenie alimentów to niestety bardzo częste zjawisko. Jeżeli były partner lub partnerka uporczywie uchylają się od płacenia alimentów, pojawia się pytanie jak je odzyskać. W niniejszym artykule podpowiemy, jakie są możliwości, aby je wyegzekwować.
Podstawą do ściągnięcia alimentów jest wyrok sądowy zasądzający alimenty zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jeśli ustalenia dotyczące alimentów były zawarte w porozumieniu pomiędzy rodzicami, bez orzeczenia sądu, należy złożyć we właściwym sądzie pozew o alimenty przeciwko osobie zobowiązanej do ich płacenia. Przy przymusowym egzekwowaniu alimentów należy w pierwszej kolejności skonsultować swoją sytuację z prawnikiem. Adwokat podpowie jaki sposób poprowadzić sprawę.

Sposoby egzekwowania alimentów

Egzekwowanie alimentów nie jest prostym postępowaniem i nie ma uniwersalnego sposobu na ich odzyskanie. Jest to zależne od sytuacji osoby zalegającej z zapłatą, a także od sytuacji uprawnionego dziecka. Istnieje szereg możliwości egzekwowania należnych dziecku pieniędzy:

  • egzekucja prowadzona przez komornika,
  • powództwo przeciwko dziadkom,
  • złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niepłacenia alimentów,
  • wpis do rejestru dłużników,
  • złożenie wniosku o wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego.

Komornik sądowy

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć, aby niezapłacone alimenty trafiły do dziecka, jest skorzystanie z usług komornika. Jeśli skorzystamy z pomocy adwokata, złoży on w naszym imieniu wniosek do komornika, w którym na podstawie wyroku zasądzającego alimenty żądamy ścigania dłużnika. Jeśli zdecydujemy się samodzielnie udać się do komornika, musimy taki wniosek sporządzić samodzielnie lub na formularzu dostępnym u komornika.
We wniosku do komornika należy wymienić:

  • dane osoby zobowiązanej do płacenia alimentów,
  • dane osoby uprawnionej do alimentów,
  • podstawę żądania egzekucji – wyrok,
  • żądanie wszczęcia i prowadzenia egzekucji komorniczej,
  • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać uzyskane alimenty.

Komornik przeprowadzi dochodzenie umożliwiające określenie majątku dłużnika w celu uzyskania informacji na temat jego wypłacalności. Polega ono na wystosowaniu pytań o zarobki do banku osoby zalegającej ze spłatą, jego pracodawcy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Urzędu Skarbowego. Aby określić miejsce zamieszkania i źródło zarobku dłużnika, komornik może zaangażować także Policję. Wierzyciel ubiegający się o egzekucję należności od dłużnika nie ponosi kosztów związanych z opłatami komorniczymi. Warto dodać, że identyczne zasady czynności komornika obowiązują nie tylko w przypadku już zasądzonych alimentów w prawomocnym wyroku, ale także w sytuacji, gdy alimenty zostały ustalone przez sąd jako zabezpieczenie alimentów w trakcie procesu.

Pozew o alimenty przeciwko dziadkom

W przypadku, gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie żyje, nie jest w stanie regulować należności (brak możliwości zatrudnienia z powodu choroby lub usilne uchylanie się od zatrudnienia) lub uzyskanie środków jest niemożliwe (np. brak znajomości miejsca pobytu, brak kontaktu), można złożyć pozew o alimenty przeciwko dziadkom dziecka. Należy udowodnić, że w sprawie występują takie okoliczności, które uniemożliwiają płacenie alimentów przez osobę zobowiązaną, jak również to, że uprawniony do alimentów pozostaje w niedostatku. Muszą zatem istnieć trudności w zaspokojeniu podstawowych i uzasadnionych potrzeb dziecka. Konieczne jest też wykazanie związku rodzinnego pomiędzy osobą zobowiązaną do płacenia alimentów, a dziadkami.

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie niepłacenia alimentów

Niepłacenie alimentów w terminie stanowi przestępstwo określone przez ustawodawcę w art. 209 Kodeksu karnego i jest zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do dwóch lat. Zawiadomienie możemy złożyć sami lub zlecić adwokatowi, aby dokonał tego w naszym imieniu. Jest to dość skuteczny sposób ściągania alimentów.

Wpis do rejestru dłużników

Skuteczną metodą walki z osobami niepłacącymi alimentów na dziecko jest dokonanie wpisu do rejestru dłużników. Ten sposób egzekwowania alimentów najbardziej dotyka osoby majętne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, które celowo zaniżają swoje oficjalne dochody, aby wykazywać brak środków na płacenie alimentów. Co ważne, po wpisie do rejestru dłużników taka osoba ma wiele problemów z uzyskaniem kredytu lub pożyczki bankowej, jak również przy zawieraniu umów m.in. z operatorami komórkowymi, dostawcami telewizji i Internetu.

Fundusz alimentacyjny

Jeśli wszelkie metody zawiodą, istnieje możliwość skorzystania z pomocy państwa za pośrednictwem funduszu alimentacyjnego. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, ponieważ kwota alimentów wypłacanych z funduszu nie przekracza 500 złotych na jedno dziecko. Dodatkowo, aby w ogóle złożyć wniosek o wypłatę alimentów z funduszu, należy spełniać określone kryteria dochodowe, które pozostają na niskim poziomie.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej, ani nie jest rozwiązaniem konkretnego problemu prawnego. Każda sprawa ma indywidualny charakter i na jej wynik wpływa wiele czynników. Nawet jeśli zdaje Ci się, że znalazłeś odpowiedź na interesujący Cię temat, skonsultuj się z adwokatem.