Co grozi za posiadanie marihuany?

Posiadanie marihuany to w Polsce bardzo kontrowersyjny temat. Należy pamiętać, że polski ustawodawca nadal stoi na stanowisku, że marihuana jest narkotykiem. Przestępstwo posiadania marihuany należy do jednego z najpopularniejszych i jest regulowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. W rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r.Posiadanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia.”.

Posiadanie każdej ilości marihuany jest nielegalne i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku, kiedy dana osoba posiada znaczną ilość marihuany, zagrożenie karą jest na poziomie od jednego do nawet 10 lat pozbawienia wolności. Ostateczny wymiar zasądzonej kary uzależniony jest więc od ilości posiadania środków odurzających. Kluczowym staje się pytanie co oznacza „znaczna ilość” środka odurzającego. Niestety,  w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii nie znajduje się jej definicja. Podpierając się orzecznictwem sądowym znaczna ilość to taka, która może zaspokoić potrzeby kilkudziesięciu osób. Co więcej, wymiar kary uzależniony jest od rodzaju posiadanego narkotyku. Tu przychodzi z pomocą dobry adwokat, który jest w stanie bronić swojego klienta przed zarzutem posiadania narkotyków, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację, nakreślić przed Sądem jego przeszłość i inne okoliczności towarzyszące sprawie, a przede wszystkim podeprzeć się orzecznictwem Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych.

Posiadanie marihuany na własny użytek

Posiadanie nieznacznej ilości marihuany, przeznaczonej wyłącznie na własny użytek, daje możliwość umorzenia postępowania. Jest to tzw. wypadek mniejszej wagi. W takim przypadku istotne jest czy narkotyki nie były podzielone na „porcje” oraz czy oskarżony nie chciał ich sprzedać lub nimi „poczęstować”. Orzecznictwo w sprawie posiadania marihuany wskazuje, że karalne jest jej posiadanie dopiero, gdy pozwala na odurzenie 2, 3 osób i przyjmuje się, że jest to minimum od 1 do 0,5 grama. Trzeba jednak pamiętać, że każda ilość posiadania narkotyku zagrożone jest odpowiedzialnością karną, dlatego jeśli zostanie postawiony Ci zarzut posiadania marihuany, skontaktuj się z adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych związanych z narkotykami. Przygotuje on właściwą linię obrony, aby grożąca Ci kara była współmierna do ilości posiadanego narkotyku.

Handel marihuaną

Handel narkotykami jest jednym z najcięższych przestępstw w polskim prawie karnym. Art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii opisuje przestępstwo udzielania narkotyków innym osobom w celu osiągnięcia korzyści. Prawo karne nie posługuje się pojęciem handel i stanowi, że jest to sytuacja, w której jedna osoba udziela innej osobie narkotyków, ułatwia ich użycie lub nakłania do ich zażycia. Nie ma znaczenia jakiego rodzaju korzyści osiągnął sprawca. W przypadku handlu marihuaną grozi od roku do 10 lat pozbawiania wolności, a kara jest jeszcze surowsza, gdy narkotyki sprzedawane są osobie małoletniej. W takim przypadku wymierzona kara nie może być mniejsza niż 3 lata. Jednak tak jak w przypadku posiadania marihuany na własny użytek, tak w handlu marihuaną, Sąd może ustalić, że występuje tzw. wypadek mniejszej wagi. Tu również kluczową sprawą jest ilość posiadanego narkotyku. W dalszej kolejności ważne są okoliczności łagodzące takie jak dotychczasowy styl życia sprawcy czy warunki rodzinne. Należy zaznaczyć, że w przypadku handlu marihuaną przyjęcie wypadku mniejszej wagi jest wyjątkiem rzadko spotykanym w orzeczeniach sądowych i wymaga zaangażowania dobrego adwokata od spraw narkotykowych.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków

Kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków są zbliżone do kar, jakie orzekane są za jazdę pod wpływem alkoholu. Ustawodawca nie określił dopuszczalnych stężeń narkotyków we krwi kierowcy. Każdy narkotyk posiada inną toksyczność dla organizmu, dlatego każdorazowo stężenie narkotyku we krwi i jego przełożenie na nietrzeźwość oceniają biegli sądowi.

W przypadku nietrzeźwości (przekracza 0,5 promila we krwi) jest to przestępstwo i przewidywaną karą jest grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawianie wolności do 2 lat. Dodatkowo Sąd wymierza karę zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze od 3 do 15 lat oraz zobowiązuje do uiszczenia zapłaty świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie mniejszej niż 5 000 złotych.

Jeśli zostało natomiast stwierdzone prowadzenie pojazdu po spożyciu (0d 0,1 do 0,5 promila we krwi), wówczas jest to wykroczenie. Zagrożone jest ono karą grzywny nie mniejszą niż 2 500 złotych lub aresztem w wymiarze do 30 dni. Ponadto, Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Pomoc Adwokata w sprawach o narkotyki

W sprawach narkotykowych kontakt z adwokatem jest bardzo istotny już od pierwszych chwil zatrzymania. Szczególnie ważne jest ustalenie, czy ilości posiadanych narkotyków były niewielkie i służyły wyłącznie na użytek własny. Przy zarzutach o handel narkotykami, adwokat złoży odpowiednie wnioski dowodowe, mające na celu ustalenie, czy sprawca uzyskał korzyści majątkowe lub osobiste.

Kancelaria Adwokacka Adama Ramotowskiego posiada duże doświadczenie w zakresie prawa karnego. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy, zwłaszcza w zakresie przestępstw narkotykowych, zachęcamy do niezwłocznego kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pod nr tel. 502 354 018.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej, ani nie jest rozwiązaniem konkretnego problemu prawnego. Każda sprawa ma indywidualny charakter i na jej wynik wpływa wiele czynników. Nawet jeśli zdaje Ci się, że znalazłeś odpowiedź na interesujący Cię temat, skonsultuj się z adwokatem.